Späck, Rippli, Wienerli uf Dörrbohnä und Härdöpfelstock